رنج کدپستی استان آذربایجان شرقی

نقشه استان آذربایجان شرقی

نقشه استان آذربایجان شرقی

توجه: اطلاعات مربوط به کدپستی مناطق مختلف استان‌ها، فقط بصورت رنج (۵ رقم سمت چپ کدپستی) در منبع ذکر شده در پایین همین برگه قابل دسترسی می‌باشد، ذکر این اطلاعات در اینجا فقط به منظور آشنایی کاربران گرامی به منظور ارسال پیامک به تفکیک کدپستی برای مناطق مختلف استان‌ها بوده و هیچ کاربرد دیگری ندارد.

اسکو: ۵۳۵۱۱ تا ۵۳۵۹۱
اهر: ۵۴۴۹۱ تا ۵۴۵۶۱
آذرشهر: ۵۳۷۱۱ تا ۵۳۷۹۱
باسمنج: ۵۳۶۶۱ تا ۵۳۶۹۱
بستان آباد: ۵۴۹۱۱ تا ۵۴۹۹۱
بناب: ۵۵۵۱۱ تا ۵۵۵۹۱
تبریز: ۵۱۳۳۱ تا ۵۱۹۹۹
جلفا: ۵۴۳۱۱ تا ۵۴۳۱۹
چاراویماق: ۵۵۷۹۱ تا ۵۵۹۹۱
سراب: ۵۴۷۱۱ تا ۵۴۸۹۱
سردرود: ۵۳۶۱۶ تا ۵۳۶۵۱
شبستر: ۵۳۸۱۱ تا ۵۳۸۹۱
عجبشیر: ۵۵۴۱۱ تا ۵۵۴۹۱
کلیبر: ۵۴۶۱۱ تا ۵۴۶۹۱
مراغه: ۵۵۱۳۱ تا ۵۵۳۹۱
مرند: ۵۴۱۳۱ تا ۵۴۱۹۹
ملکان: ۵۵۶۱۱ تا ۵۵۶۹۱
میانه: ۵۳۱۳۱ تا ۵۳۴۹۱
هریس: ۵۳۹۱۱ تا ۵۳۹۹۱
هشترود: ۵۵۷۱۱ تا ۵۵۷۸۱

اطلاعات استخراج شده از: پورتال شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

رنج کدپستی استان‌ها

اردبیلاصفهانایلامآذربایجان شرقیآذربایجان غربی
بوشهرتهران *چهارمحال و بختیاریخراسان جنوبیخراسان رضوی
خراسان شمالیخوزستانزنجانسمنانسیستان و بلوچستان
فارسقزوینقمکردستانکرمان
کرمانشاهکهگیلویه و بویراحمدگلستانگیلانلرستان
مازندرانمرکزیهرمزگانهمدانیزد
* فقط شامل کدپستی محله‌های کلانشهر تهران می‌باشد.