رنج کدپستی استان آذربایجان غربی

نقشه استان آذریایجان غربی

نقشه استان آذریایجان غربی

توجه: اطلاعات مربوط به کدپستی مناطق مختلف استان‌ها، فقط بصورت رنج (۵ رقم سمت چپ کدپستی) در منبع ذکر شده در پایین همین برگه قابل دسترسی می‌باشد، ذکر این اطلاعات در اینجا فقط به منظور آشنایی کاربران گرامی به منظور ارسال پیامک به تفکیک کدپستی برای مناطق مختلف استان‌ها بوده و هیچ کاربرد دیگری ندارد.

ارومیه: ۵۷۱۳۱ تا ۵۷۵۹۱
اشنویه: ۵۷۷۱۱ تا ۵۷۷۹۱
بوکان: ۵۹۴۳۱ تا ۵۹۵۹۱
پیرانشهر: ۵۷۸۱۱ تا ۵۷۹۹۱
تکاب: ۵۹۹۱۶ تا ۵۹۹۷۱
چالدران: ۵۸۶۴۱ تا ۵۸۷۹۱
خوی: ۵۸۱۳۱ تا ۵۸۵۹۱
سردشت: ۵۹۶۱۱ تا ۵۹۸۹۱
سلماس: ۵۸۸۱۱ تا ۵۸۹۹۱
ماکو: ۵۸۶۱۱ تا ۵۸۶۳۱
مهاباد: ۵۹۱۳۱ تا ۵۹۳۴۱
میاندوآب: ۵۹۳۵۱ تا ۵۹۳۶۱
نقده: ۵۷۶۱۱ تا ۵۷۶۹۱

اطلاعات استخراج شده از: پورتال شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

رنج کدپستی استان‌ها

اردبیلاصفهانایلامآذربایجان شرقیآذربایجان غربی
بوشهرتهران *چهارمحال و بختیاریخراسان جنوبیخراسان رضوی
خراسان شمالیخوزستانزنجانسمنانسیستان و بلوچستان
فارسقزوینقمکردستانکرمان
کرمانشاهکهگیلویه و بویراحمدگلستانگیلانلرستان
مازندرانمرکزیهرمزگانهمدانیزد
* فقط شامل کدپستی محله‌های کلانشهر تهران می‌باشد.