رنج کدپستی استان اصفهان

نقشه استان اصفهان

نقشه استان اصفهان

توجه: اطلاعات مربوط به کدپستی مناطق مختلف استان‌ها، فقط بصورت رنج (۵ رقم سمت چپ کدپستی) در منبع ذکر شده در پایین همین برگه قابل دسترسی می‌باشد، ذکر این اطلاعات در اینجا فقط به منظور آشنایی کاربران گرامی به منظور ارسال پیامک به تفکیک کدپستی برای مناطق مختلف استان‌ها بوده و هیچ کاربرد دیگری ندارد.

اردستان: ۸۳۸۱۱ تا ۸۴۴۹۱
اصفهان: ۸۱۳۳۱ تا ۸۳۷۹۱
آران وبیدگل: ۸۷۴۱۱ تا ۸۷۴۹۱
برخوار و میمه: ۸۳۱۳۱ تا ۸۳۵۹۱
تیران و کرون: ۸۵۳۱۱ تا ۸۵۳۸۱
چادگان: ۸۵۷۱۳ تا ۸۵۷۹۱
خمینی شهر: ۸۴۱۳۱ تا ۸۴۳۹۱
خوانسار: ۸۷۹۱۱ تا ۸۷۹۹۱
سمیرم سفلی: ۸۶۴۱۳ تا ۸۶۴۶۱
سمیرم: ۸۶۶۱۳ تا ۸۶۹۹۱
شهرضا: ۸۶۱۳۱ تا ۸۶۶۱۱
فریدن: ۸۵۶۱۱ تا ۸۵۷۸۱
فریدونشهر: ۸۵۹۱۱ تا ۸۵۹۹۱
فلاورجان: ۸۱۷۸۹ تا ۸۴۶۹۱
کاشان: ۸۷۱۳۱ تا ۸۷۵۹۱
گلپایگان: ۸۷۷۱۱ تا ۸۷۸۹۱
لنجان: ۸۴۷۱۱ تا ۸۴۹۷۱
مبارکه: ۸۴۸۱۱ تا ۸۶۳۱۹
نائین: ۸۳۶۱۱ تا ۸۳۹۹۱
نجف آباد: ۸۵۱۳۱ تا ۸۵۸۹۱
نطنز: ۸۷۶۱۱ تا ۸۷۶۹۱

اطلاعات استخراج شده از: پورتال شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

رنج کدپستی استان‌ها

اردبیلاصفهانایلامآذربایجان شرقیآذربایجان غربی
بوشهرتهران *چهارمحال و بختیاریخراسان جنوبیخراسان رضوی
خراسان شمالیخوزستانزنجانسمنانسیستان و بلوچستان
فارسقزوینقمکردستانکرمان
کرمانشاهکهگیلویه و بویراحمدگلستانگیلانلرستان
مازندرانمرکزیهرمزگانهمدانیزد
* فقط شامل کدپستی محله‌های کلانشهر تهران می‌باشد.