رنج کدپستی استان بوشهر

نقشه استان بوشهر

نقشه استان بوشهر

توجه: اطلاعات مربوط به کدپستی مناطق مختلف استان‌ها، فقط بصورت رنج (۵ رقم سمت چپ کدپستی) در منبع ذکر شده در پایین همین برگه قابل دسترسی می‌باشد، ذکر این اطلاعات در اینجا فقط به منظور آشنایی کاربران گرامی به منظور ارسال پیامک به تفکیک کدپستی برای مناطق مختلف استان‌ها بوده و هیچ کاربرد دیگری ندارد.

بوشهر: ۷۵۱۳۱ تا ۷۵۴۶۱
تنگستان: ۷۵۴۷۱ تا ۷۵۵۱۹
دشتستان: ۷۵۶۱۱ تا ۷۵۶۹۱
دشتی: ۷۵۴۱۱ تا ۷۵۴۵۱
دیر: ۷۵۵۳۱ تا ۷۵۵۵۱
دیلم: ۷۵۳۶۱ تا ۷۵۳۷۱
کنگان: ۷۵۳۹۱ تا ۷۵۵۹۱
گناوه: ۷۵۳۱۱ تا ۷۵۳۵۱

اطلاعات استخراج شده از: پورتال شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

رنج کدپستی استان‌ها

اردبیلاصفهانایلامآذربایجان شرقیآذربایجان غربی
بوشهرتهران *چهارمحال و بختیاریخراسان جنوبیخراسان رضوی
خراسان شمالیخوزستانزنجانسمنانسیستان و بلوچستان
فارسقزوینقمکردستانکرمان
کرمانشاهکهگیلویه و بویراحمدگلستانگیلانلرستان
مازندرانمرکزیهرمزگانهمدانیزد
* فقط شامل کدپستی محله‌های کلانشهر تهران می‌باشد.