رنج کدپستی استان مازندران

نقشه استان مازندران

نقشه استان مازندران

توجه: اطلاعات مربوط به کدپستی مناطق مختلف استان‌ها، فقط بصورت رنج (۵ رقم سمت چپ کدپستی) در منبع ذکر شده در پایین همین برگه قابل دسترسی می‌باشد، ذکر این اطلاعات در اینجا فقط به منظور آشنایی کاربران گرامی به منظور ارسال پیامک به تفکیک کدپستی برای مناطق مختلف استان‌ها بوده و هیچ کاربرد دیگری ندارد.

آمل: ۴۶۱۳۱ تا ۴۶۳۹۱
بابل: ۴۷۱۳۱ تا ۴۷۵۹۱
بابلسر: ۴۷۴۱۱ تا ۴۷۵۳۱
بهشهر: ۴۸۵۱۱ تا ۴۸۶۹۱
تنکابن: ۴۶۷۱۱ تا ۴۶۸۹۱
جویبار: ۴۷۷۱۱ تا ۴۷۷۷۱
چالوس: ۴۶۶۱۱ تا ۴۶۶۹۱
رامسر: ۴۶۹۱۱ تا ۴۶۹۹۱
ساری: ۴۸۱۳۱ تا ۴۸۴۹۱
سواد کوه: ۴۷۸۱۱ تا ۴۷۹۹۱
قائم شهر: ۴۷۶۱۱ تا ۴۷۷۹۱
محمودآباد: ۴۶۳۱۱ تا ۴۶۳۴۱
نکا: ۴۸۳۸۱ تا ۴۸۵۹۱
نور: ۴۶۴۱۱ تا ۴۶۵۶۱
نوشهر: ۴۶۵۱۱ تا ۴۶۵۹۱

اطلاعات استخراج شده از: پورتال شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

رنج کدپستی استان‌ها

اردبیلاصفهانایلامآذربایجان شرقیآذربایجان غربی
بوشهرتهران *چهارمحال و بختیاریخراسان جنوبیخراسان رضوی
خراسان شمالیخوزستانزنجانسمنانسیستان و بلوچستان
فارسقزوینقمکردستانکرمان
کرمانشاهکهگیلویه و بویراحمدگلستانگیلانلرستان
مازندرانمرکزیهرمزگانهمدانیزد
* فقط شامل کدپستی محله‌های کلانشهر تهران می‌باشد.