رنج کدپستی استان کرمانشاه

نقشه استان کرمانشاه

نقشه استان کرمانشاه

توجه: اطلاعات مربوط به کدپستی مناطق مختلف استان‌ها، فقط بصورت رنج (۵ رقم سمت چپ کدپستی) در منبع ذکر شده در پایین همین برگه قابل دسترسی می‌باشد، ذکر این اطلاعات در اینجا فقط به منظور آشنایی کاربران گرامی به منظور ارسال پیامک به تفکیک کدپستی برای مناطق مختلف استان‌ها بوده و هیچ کاربرد دیگری ندارد.

جوانرود/روانسر: ۶۷۹۷۱ تا ۶۷۹۷۱
جوانرود: ۶۷۹۸۱ تا ۶۷۹۸۱
دالاهو: ۶۷۶۳۱ تا ۶۷۶۷۱
روانسر: ۶۷۷۳۱ تا ۶۷۹۶۱
سرپل ذهاب: ۶۷۷۱۱ تا ۶۷۷۵۱
سنقر: ۶۷۵۱۱ تا ۶۷۵۷۱
صحنه: ۶۷۴۶۱ تا ۶۷۵۹۱
قصر شیرین: ۶۷۸۱۱ تا ۶۷۸۶۱
کرمانشاه/روانسر: ۶۷۶۸۱ تا ۶۷۶۸۱
کرمانشاه: ۶۷۱۳۱ تا ۶۷۸۵۱
کنگاور: ۶۷۴۱۱ تا ۶۷۴۵۱
گیلانغرب: ۶۷۷۸۱ تا ۶۷۸۹۱
هرسین: ۶۷۳۱۱ تا ۶۷۳۷۱

اطلاعات استخراج شده از: پورتال شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

رنج کدپستی استان‌ها

اردبیلاصفهانایلامآذربایجان شرقیآذربایجان غربی
بوشهرتهران *چهارمحال و بختیاریخراسان جنوبیخراسان رضوی
خراسان شمالیخوزستانزنجانسمنانسیستان و بلوچستان
فارسقزوینقمکردستانکرمان
کرمانشاهکهگیلویه و بویراحمدگلستانگیلانلرستان
مازندرانمرکزیهرمزگانهمدانیزد
* فقط شامل کدپستی محله‌های کلانشهر تهران می‌باشد.