• سازنده
  جستار
 • #3486

  مدیریت
  سرپرست کل

  کوروش بزرگ

در حال نمایش 20 پاسخ ( از کل 46)
 • نویسنده
  پاسخ ها
 • #3487

  مدیریت
  سرپرست کل

  دستانی که کمک می کنند پاکت ر از دست هایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند.

  0
  #3488

  مدیریت
  سرپرست کل

  اگر می خواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید.

  0
  #3489

  مدیریت
  سرپرست کل

  آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است.

  0
  #3490

  مدیریت
  سرپرست کل

  وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما.

  0
  #3491

  مدیریت
  سرپرست کل

  سختکوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد.

  0
  #3492

  مدیریت
  سرپرست کل

  اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید.

  0
  #3493

  مدیریت
  سرپرست کل

  انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند.

  0
  #3494

  مدیریت
  سرپرست کل

  دشوارترین قدم، همان قدم اول است.

  0
  #3495

  مدیریت
  سرپرست کل

  افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.

  0
  #3496

  مدیریت
  سرپرست کل

  پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر.

  0
  #3497

  مدیریت
  سرپرست کل

  کار بزرگ وجود ندارد، به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم.

  0
  #3498

  مدیریت
  سرپرست کل

  کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید.

  0
  #3499

  مدیریت
  سرپرست کل

  همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد.

  0
  #3500

  مدیریت
  سرپرست کل

  تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است.

  0
  #3501

  مدیریت
  سرپرست کل

  عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید.

  0
  #3502

  مدیریت
  سرپرست کل

  آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد.

  0
  #3503

  مدیریت
  سرپرست کل

  وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید.

  0
  #3504

  مدیریت
  سرپرست کل

  من یاور یقین و عدالتم، من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی های بسیار خواهم آورد، من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است.

  0
  #3505

  مدیریت
  سرپرست کل

  شهریاری که نداند شب مردمانش چگونه به صبح می رسد گورکن گمنامی است که دل به دفن دانایی بسته است.

  0
  #3506

  مدیریت
  سرپرست کل

  مردمان من امانت آسمانند بر این خاک تلخ
  مردمان من خان و مان من اند

  0
در حال نمایش 20 پاسخ ( از کل 46)

شما برای پاسخ به این جستار باید وارد تارنما شوید.