• سازنده
  جستار
 • #1843

  مدیریت
  سرپرست کل

  هفته مشاغل

در حال نمایش 20 پاسخ ( از کل 54)
 • نویسنده
  پاسخ ها
 • #1844

  مدیریت
  سرپرست کل

  امام علی (ع):
  جوانان با کار مناسب شخصیت خود را رشد می دهند.

  0
  #1845

  مدیریت
  سرپرست کل

  امام حسین (ع):
  کاری که نمی توانید انجام دهید بر عهده نگیرید.

  0
  #1846

  مدیریت
  سرپرست کل

  امام علی (ع):
  بزرگترین تفریح کار است.

  0
  #1847

  مدیریت
  سرپرست کل

  شهید مطهری:
  کار قوه خیال را تمرکز می بخشد و ذهن را منطقی می کند.

  0
  #1848

  مدیریت
  سرپرست کل

  بیشتر کارهای بزرگ با وسایل بسیار ساده و عادی انجام گرفته است.

  0
  #1849

  مدیریت
  سرپرست کل

  کسی می تواند کارهای بزرگ کند که قوا و استعداد خود را با مهارت بصیرت پشتکار کوشش صرف انجام یک چیزکند.

  0
  #1850

  مدیریت
  سرپرست کل

  بیکن:
  اگر انسان کار جسمی را با اشتغالات عقلی همراه کند موفق و رستگار خواهد شد.

  0
  #1851

  مدیریت
  سرپرست کل

  ادیسون:
  برای جوانان سه توصیه دارم: کار – کار – کار

  0
  #1852

  مدیریت
  سرپرست کل

  سقراط:
  کار سرمایه سعادت نیکبختی است.

  0
  #1853

  مدیریت
  سرپرست کل

  امام حسن (ع):
  قبل از آن که تصمیم بگیری فکر کن، قبل از آن که به کاری اقدام کنی مشورت نمای.

  0
  #1854

  مدیریت
  سرپرست کل

  دیدرو:
  از جمله فواید کار این است که روزها را کوتاه و عمر را دراز می کند.

  0
  #1855

  مدیریت
  سرپرست کل

  کازوبون:
  انسان اگر ناخوش باشد و کار کند بهتر از آن است که سلامت باشد و بیکار بنشیند.

  0
  #1856

  مدیریت
  سرپرست کل

  پابلو پیکاسو:
  راز موفقیت آن است که شغل را جزو تفریحات خود قرار دهید.

  0
  #1857

  مدیریت
  سرپرست کل

  مقام معظم رهبری:
  کشور هم به علم و هم به کار احتیاج دارد.

  0
  #1858

  مدیریت
  سرپرست کل

  آینده شما از ارزش های امروزتان شکل می گیرد.

  0
  #1859

  مدیریت
  سرپرست کل

  گالیله:
  کار برای جسم و جان بهترین دوست است.

  0
  #1860

  مدیریت
  سرپرست کل

  دستاوردهای مناسب نتیجه گزینش های مناسب است.

  0
  #1861

  مدیریت
  سرپرست کل

  امام علی (ع):
  بیکاری جوانان را به جانب برخی از بزهکاری ها می کشاند.

  0
  #1862

  مدیریت
  سرپرست کل

  شغل مناسب مایه خوشبختی و سعادت انسان است.

  0
  #1863

  مدیریت
  سرپرست کل

  آنچه سرنوشت ما را تعیین می کند شرایط زندگی ما نیست، بلکه تصمیم های ماست.

  0
در حال نمایش 20 پاسخ ( از کل 54)

شما برای پاسخ به این جستار باید وارد تارنما شوید.