• سازنده
  جستار
 • #5562

  مدیریت
  سرپرست کل

  روز جهانی کودک

در حال نمایش 20 پاسخ ( از کل 53)
 • نویسنده
  پاسخ ها
 • #5563

  مدیریت
  سرپرست کل

  مهربانی، نوازش و انس با کودک، نقش مهمی در تربیت و شکوفایی استعدادهای نهفته او دارد.

  0
  #5564

  مدیریت
  سرپرست کل

  بکوشیم فضایی مطمئن و محبت آمیز برای کودک بسازیم و با رازداری، اعتماد او را به دست آوریم.

  0
  #5565

  مدیریت
  سرپرست کل

  روحیه و ویژگی های کودکان را بشناسیم و با هر کودکی متناسب با روحیه و خواسته ای درونی او رفتار کنیم.

  0
  #5566

  مدیریت
  سرپرست کل

  به کودکانمان فرصت خیال پردازی و پرورش اندیشه بدهیم.

  0
  #5567

  مدیریت
  سرپرست کل

  تا آنجا که ممکن است، سفارش های خود به کودکان را غیرمستقیم و با طرح پرسش بیان کنیم.

  0
  #5568

  مدیریت
  سرپرست کل

  در کار با کودکان باید از خشونت، تعصب و زدن برچسب های نامعقول به آن ها بپرهیزیم.

  0
  #5569

  مدیریت
  سرپرست کل

  هرگز سخن کودک را قطع نکنیم و در میان هم سالان یا دیگران، کودک را مسخره نکنیم.

  0
  #5570

  مدیریت
  سرپرست کل

  باید در انتظارهای خود از کودکان تجدیدنظر کنیم و به چشم بزرگسالان به آنان ننگریم.

  0
  #5571

  مدیریت
  سرپرست کل

  اگر در برابر خدمت های دیگران و فرزندتان سپاسگزاری کنید، فرزندتان می آموزد که فردی قدرشناس باشد.

  0
  #5572

  مدیریت
  سرپرست کل

  کودکی که با ریشخند والدین بزرگ شود، فردی خجالتی و متزلزل خواهد شد.

  0
  #5573

  مدیریت
  سرپرست کل

  بی اعتنایی به پرسش های کودکان، بی اهمیت دانستن آن ها و دادن پاسخ های نادرست و گمراه کننده از سوی ما سبب می شود که کودکان ما در بزرگ سالی پژوهشگران لایقی نباشند.

  0
  #5574

  مدیریت
  سرپرست کل

  در پاسخ به پرسش های کودکان، صراحت لهجه، صداقت در گفتار و سادگی و کوتاه بودن پاسخ را از یاد نبریم.

  0
  #5575

  مدیریت
  سرپرست کل

  به شخصیت کودک احترام بگذاریم بدون اجازه به وسایلش دست نزنیم و از وی اجازه بگیریم تا او نیز احترام به دیگران را بیاموزد.

  0
  #5576

  مدیریت
  سرپرست کل

  خطای کودکان را با دلیل به آن ها یادآور شویم و در این باره هرگز کلمات درشت و گزنده به زبان نیاوریم.

  0
  #5577

  مدیریت
  سرپرست کل

  خواسته های خود را روشن و منطقی و با دلیل از کودک بخواهیم.

  0
  #5578

  مدیریت
  سرپرست کل

  بهترین روش رشد شخصیت و پرورش ویژگی های نیکو در کودکان، احترام گذاشتن و تشویق کردن آن هاست.

  0
  #5579

  مدیریت
  سرپرست کل

  خانواده، نخستین کانونی است که باید در آنجا عاطفه انسانی را در کودکان پرورش داد.

  0
  #5580

  مدیریت
  سرپرست کل

  از هدف های اساسی در تربیت کودکان، پرورش عاطفی آن هاست.

  0
  #5581

  مدیریت
  سرپرست کل

  به خواسته های کودک، حساس و دقیق باشیم. مشکلات وی را در نظر بگیریم و به شیوه ای منطقی او را هدایت کنیم.

  0
  #5582

  مدیریت
  سرپرست کل

  بایسته است امور مادی را در نظر کودک کم اهمیت و امور معنوی را بزرگ جلوه دهیم.

  0
در حال نمایش 20 پاسخ ( از کل 53)

شما برای پاسخ به این جستار باید وارد تارنما شوید.