• سازنده
  جستار
 • #2452
  مدیریت
  سرپرست کل

  روز معلم

در حال نمایش 12 پاسخ ( از کل 12)
 • نویسنده
  پاسخ ها
 • #2453
  مدیریت
  سرپرست کل

  You are best Teacher in this world
  I will always remember that
  I had an excellent guide
  In the form of a teacher – You
  Happy Teachers Day!

  تو بهترین معلم در این دنیایی
  من همیشه یادآوری می کنم که یک راهنمای خوب دارم
  که به شکل یک معلم است – شما
  روز معلم گرامی باد!

  0
  #2454
  مدیریت
  سرپرست کل

  Without you, we would have been lost.
  Thank you teacher for guiding us, inspiring us
  And making us what we are today.
  Happy Teachers Day!

  بدون تو، ما گم می شویم.
  معلم از تو برای راهنمایی ما، الهام بخشیدن به ما و ساختن چیزی که امروز هستیم متشکریم.
  روز معلم مبارک باد!

  0
  #2455
  مدیریت
  سرپرست کل

  We are fortunate
  we had a teacher
  as wonderful
  loving and caring
  as You.

  ما خوشبختیم معلمی مثل شما داریم که در عشق و مهربانی شگفت انگیز است.

  0
  #2456
  مدیریت
  سرپرست کل

  Teachers Day
  The way you teach…
  The knowledge you share…
  The care you take…
  The love you shower..
  Makes you…
  The world’s best teacher…
  Happy Teacher‘s Day!

  روز معلم
  روش تدریس تو …
  دانشی که می دهی …
  دقتی که داری …
  عشقی که از خودت نشان می دهی …
  تو را بهترین معلم دنیا ساخته …
  روز معلم مبارک باد!

  0
  #2457
  مدیریت
  سرپرست کل

  You are not only our teacher
  You are our friend, philosopher and guide
  All molded into one person
  We will always be grateful for your support
  Happy Teachers Day!

  تو فقط معلم ما نیستی
  تو دوست مایی ، فیلسوف و راهنمایی
  تمام خصوصیات خوب در تو جمع شده
  ما همیشه از حمایت های شما قدردانی می کنیم
  روز معلم مبارک باد!

  0
  #2458
  مدیریت
  سرپرست کل

  Dear Teacher,
  Thanks for making us what we are today.
  Happy teachers Day

  معلم عزیز،
  بخاطر اینکه از ما چیزی ساختی که امروز هستیم از تو تشکر می کنیم.
  روز معلم مبارک!

  0
  #2459
  مدیریت
  سرپرست کل

  TEACHER is a full form of
  T-Talent
  E-Education
  A-Attitude
  C-Character
  H-Harmony
  E-Efficient
  R-Relation

  معلم یک فرم کامل است از
  استعداد درخشان
  آموزش
  نگرش
  شخصیت
  هارمونی
  کارآمد
  ارتباطات

  0
  #2460
  مدیریت
  سرپرست کل

  When it comes to teaching
  No one can compete with you.
  Happy Teachers Day!

  وقتی برای درس دادن می آیی هیچ کس توان رقابت با تو را ندارد.
  روز معلم مبارک!

  0
  #2461
  مدیریت
  سرپرست کل

  The Award for best teacher
  Has been declared
  And it goes to
  You!!!!!
  Happy Teachers Day!

  جایزه بهترین معلم اعلام شد و به شما تعلق گرفت!!!
  روز معلم مبارک باد!

  0
  #2462
  مدیریت
  سرپرست کل

  I found
  guidance,
  friendship,
  discipline
  and
  love,
  everything, in one person.
  And that person is you
  Happy Teachers Day!

  من راهنمایی، دوستی، نظم و عشق و همه چیز را در یک نفر یافتم.
  و آن یک نفر شما هستید
  روز معلم مبارک!

  0
  #2463
  مدیریت
  سرپرست کل

  I may not say it always.
  But, I mean it whenever I say it.
  Thank You Teacher
  For all the things you have done for me.
  Happy Teachers Day!

  ممکنه همیشه این رو بر زبان نیاورم.
  ولی با عشق می گویم: متشکرم معلم.
  برای همه کارهایی که برای من انجام دادی.
  روزت معلم مبارک!

  0
  #2464
  مدیریت
  سرپرست کل

  To his/her students
  A teacher is always true!
  We are fortunate to have a teacher
  As wonderful loving and caring as you!
  Happy Teachers Day

  به دانش آموزان خود
  یک معلم همیشه درست است!
  ما خوش شانسیم که یک معلم فوق العاده دوست داشتنی و دلسوز مثل شما داریم!
  روز معلم مبارک

  0
در حال نمایش 12 پاسخ ( از کل 12)
 • شما برای پاسخ به این جستار باید وارد تارنما شوید.