• سازنده
  جستار
 • #5539

  مدیریت
  سرپرست کل

  جشن مهرگان

در حال نمایش 20 پاسخ ( از کل 21)
 • نویسنده
  پاسخ ها
 • #5540

  مدیریت
  سرپرست کل

  فرارسیدن «مهرگان» یکی بزرگترین جشن های ایرانیان باستان گرامی باد.

  0
  #5541

  مدیریت
  سرپرست کل

  نوروز به از مهرگان، گرچه
  هر دو زمانند، اعتدالی

  0
  #5542

  مدیریت
  سرپرست کل

  جشن مهرگان، جشن سپاسگزاری از خداوند به خاطر نعمت هایی که به انسان ارزانی داشته و تحکیم دوستی و محبت میان انسان ها گرامی باد.

  0
  #5543

  مدیریت
  سرپرست کل

  مهرگان آمد جسن ملک افریدونا
  آن کجا گاو به پرورش بر مایونا

  0
  #5544

  مدیریت
  سرپرست کل

  فریدون فرخ به گرز نبرد
  ز ضحاک تازی برآورد گرد
  چو در برج شاهین شد از خوشه مهر
  نشست او به شاهی سر ماه مهر
  مهرگان بر شما فرخنده باد

  0
  #5545

  مدیریت
  سرپرست کل

  تا دایم است جنبش گردون و آفتاب
  تا واجب است گردش نوروز و مهرگان

  0
  #5546

  مدیریت
  سرپرست کل

  آن روز که مهرگان گردون زده اند
  مهر زر عاشقان دگرگون زده اند
  واقف نشوی به عقل کان چون زده اند
  کاین زر ز سرای عقل بیرون زده‌اند
  مهرگان شادباش

  0
  #5547

  مدیریت
  سرپرست کل

  مهرگان آیین خوب و بهتر است
  او بر جان و دل ما مهتر است
  چون وجودش دوستی پر مهر شد
  در جهان من به از هر گوهر است
  گوهر عالم همه از بود اوست
  جمله فرهنگ را او رهبر است
  گر که مهر این دلم افزون شده
  خادم اویم، برایم سرور است
  جشن ها بوده در ایران دلم
  اولین هست در دلم او آخر است
  سال ها مهرش ز دل ها مرده است
  از تهاجم های قوم بَربَر است
  خشم و کین در دل ها پنهان شده
  آتش و خون در دل ما دلبر است
  پس کنید همت احیایش کنید
  گر که باشد او، دنیا بهتر است

  0
  #5548

  مدیریت
  سرپرست کل

  ۱۶ مهرماه، جشن مهرگان برابر با برابری پاییز گرامی باد.

  0
  #5549

  مدیریت
  سرپرست کل

  شاد باشید که جشن مهرگان آمد
  بانگ و آوای ِ دَرای ِ کاروان آمد
  کاروان مهرگان از خَزران آمد
  یا ز اقصای بلاد چینستان آمد

  0
  #5550

  مدیریت
  سرپرست کل

  مهرگان آمد، در باز گشائیدش
  اندر آرید و تواضع بنمائیدش
  از غبار راه ایدر بزدائیدش
  بنشانید و به لب خرد بخائیدش

  0
  #5551

  مدیریت
  سرپرست کل

  مهرگان آمد گرفته فالش از نیکی مثال
  نیک روز و نیک جشن و نیک وقت و نیک فال

  0
  #5552

  مدیریت
  سرپرست کل

  گرمی آتش خورشید فسرد
  مهرگان زد به جهان رنگ دگر
  پنجه خسته این چنگی پیر
  ره دیگر زد و آهنگ دگر
  گرامی باد جشن مهرگان

  0
  #5553

  مدیریت
  سرپرست کل

  مهرگان روز پیروزی فریدون بر ضحاک ستمکار گرامی باد.

  0
  #5554

  مدیریت
  سرپرست کل

  همایون و فرخنده بادت نشستن
  بدین جشن فرخنده مهرگانی
  به تو بگذرد روزگاران به خوشی
  دو صد جشن دیگر چنین بگذرانی
  ۱۶ مهر جشن مهرگان خجسته باد

  0
  #5555

  مدیریت
  سرپرست کل

  یکی چشمه بی کران اندروی
  فـراوان از آن چشمه بنهاد روی
  برآورد بر چشمه آتشکده
  بر او تازه شد مهر و جشن سده

  0
  #5556

  مدیریت
  سرپرست کل

  به روز خجسته سرِ مهر ماه
  به سر بر نهاد آن کیانی کلاه
  زمانه بی اندوه گشت از بدی
  گرفتند هر کس ره بخردی
  دل از داوری ها بپرداختند
  به آیین یکی جشن نو ساختند
  نشستند فرزانگان شادکام
  گرفتند هر یک ز یاقوت جام
  میِ روشن و چهره شاه نو
  جهان نو ز داد از سرِ ماه نو
  بفرمود تا آتش افروختند
  همه عنبر و زعفران سوختند
  پرستیدن مهرگان دین اوست
  تن آسانی و خوردن آیین اوست
  اگر یادگارست ازو ماه و مهر
  بکوش و به رنج ایچ منمای چهر

  0
  #5557

  مدیریت
  سرپرست کل

  مهر یا میترا در زبان فارسی به معنای «فروغ، روشنایی، دوستی، پیوستگی، پیوند و محبت» است و ضد دروغ، دروغ گویی، پیمان شکنی و نامهربانی کردن است.

  0
  #5558

  مدیریت
  سرپرست کل

  روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان
  مهر بفزای ای نگار ماه چهر مهربان
  مهربانی کن به جشن مهرگان و روز مهر
  مهربانی به روز مهر و جشن مهرگان

  0
  #5559

  مدیریت
  سرپرست کل

  همی مهرگان بوید از باد تو
  بجام می اندر کنم یاد تو
  چو رنگت شود سبز بستایمت
  چو دیهیم هرمز بیارایمت
  ۱۶ مهر جشن مهرگان مبارک

  0
در حال نمایش 20 پاسخ ( از کل 21)

شما برای پاسخ به این جستار باید وارد تارنما شوید.