• سازنده
  جستار
 • #5766

  مدیریت
  سرپرست کل

  روز بزرگداشت حافظ

در حال نمایش 20 پاسخ ( از کل 50)
 • نویسنده
  پاسخ ها
 • #5788

  مدیریت
  سرپرست کل

  آنکه تاج سر من خاک کف پایش بود
  از خدا می طلبم تا به سرم باز آید
  روز بزرگداشت حافظ گرامی باد

  0
  #5789

  مدیریت
  سرپرست کل

  در اندرون من خسته دل ندانم کیست
  که من خموشم و او در فغان و در غوغاست
  روز بزرگداشت حافظ گرامی باد

  0
  #5790

  مدیریت
  سرپرست کل

  ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
  دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی
  دایم گل این بستان شاداب نمی ماند
  دریاب ضعیفان را در وقت توانایی
  روز بزرگداشت شاعر شیرین سخن پارسی گرامی باد

  0
  #5791

  مدیریت
  سرپرست کل

  گفتم غم تو دارم
  چیزی نگفت وبگذشت
  حافظ خوشا به حالت
  یارم گذشت و یارت
  گفتا غمت سرآید
  روز بزرگداشت حافظ شیرازی گرامی باد

  0
  #5792

  مدیریت
  سرپرست کل

  ای گدایان خرابات خدا یار شماست
  چشم انعام مدارید ز انعامی چند
  پیر میخانه چه خوش گفت به دردی کش خویش
  که مگو حال دل سوخته با خامی چند
  روز بزرگداشت حافظ گرامی باد

  0
  #5793

  مدیریت
  سرپرست کل

  مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست
  تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست
  واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس
  طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست
  روز بزرگداشت خواجه حافظ شیرازی گرامی باد

  0
  #5794

  مدیریت
  سرپرست کل

  شبی مجنون به لیلی گفت: کای محبوب بی همتا
  ترا عاشق شود پیدا، ولی مجنون نخواهد شد
  روز بزرگداشت حافظ شیرازی گرامی باد

  0
  #5795

  مدیریت
  سرپرست کل

  الا ای آهوی وحشی کجایی
  مرا با توست چندین آشنایی
  دو تنها و دو سرگردان دو بیکس
  دد و دامت کمین از پیش و از پس
  بیا تا حال یکدیگر بدانیم
  مراد هم بجوییم ار توانیم
  روز بزرگداشت حافظ گرامی باد

  0
  #5796

  مدیریت
  سرپرست کل

  صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم
  تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم
  دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود
  مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم
  روز بزرگداشت حافظ گرامی باد

  0
  #5797

  مدیریت
  سرپرست کل

  فلک چو دید سرم را اسیر چنبر عشق
  ببست گردن صبرم به ریسمان فراق
  روز بزرگداشت حافظ گرامی باد

  0
  #5798

  مدیریت
  سرپرست کل

  خرم آنروز کزین منزل ویران بروم
  راحت جان طلبم و از پی جانان بروم
  روز بزرگداشت حافظ گرامی باد

  0
  #5799

  مدیریت
  سرپرست کل

  دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس
  که چنان زو شده ام بی سرو سامان که مپرس
  کس به امید وفا ترک دل و دین مکناد
  که چنانم من از این کرده پشیمان که مپرس
  روز بزرگداشت حافظ گرامی باد

  0
  #5800

  مدیریت
  سرپرست کل

  اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح
  صلاح ما همان است کان تو راست صلاح
  روز بزرگداشت حافظ گرامی باد

  0
  #5801

  مدیریت
  سرپرست کل

  ز تاب آتش سودای عشقش
  به سان دیگ دایم می زنم جوش
  چو پیراهن شوم آسوده خاطر
  گرش همچون قبا گیرم در آغوش
  اگر پوسیده گردد استخوانم
  نگردد مهرت از جانم فراموش
  دل و دینم دل و دینم ببردست
  برو دوشش بر و دوشش بر و دوش
  روز بزرگداشت حافظ گرامی باد

  0
  #5802

  مدیریت
  سرپرست کل

  جز نقش تو در نظر نیامد ما را
  جز کوی تو رهگذر نیامد ما را
  خواب ارچه خوش آمد همه را در عهدت
  حقا که به چشم در نیامد ما را
  روز بزرگداشت حافظ گرامی باد

  0
  #5803

  مدیریت
  سرپرست کل

  جهان پیر است و بی بنیاد، ازین فرهاد کش فریاد
  روز بزرگداشت حافظ گرامی باد

  0
  #5804

  مدیریت
  سرپرست کل

  خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت
  به قصد جان من زار ناتوان انداخت
  نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود
  زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت
  روز بزرگداشت حافظ گرامی باد

  0
  #5805

  مدیریت
  سرپرست کل

  در نمازم خم ابروی تو، با یاد آمد
  حالتی رفت که محراب، به فریاد آمد
  روز بزرگداشت حافظ گرامی باد

  0
  #5806

  مدیریت
  سرپرست کل

  من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش
  که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی
  روز بزرگداشت حافظ گرامی باد

  0
  #5807

  مدیریت
  سرپرست کل

  دوستان جان داده ام بهر دهانش بنگرید
  کو به چیزی مختصر چون باز می ماند ز من
  صبر کن حافظ که گر زین دست باشد درس غم
  عشق در هر گوشه ای افسانه ای خواند ز من
  روز بزرگداشت حافظ گرامی باد

  0
در حال نمایش 20 پاسخ ( از کل 50)

شما برای پاسخ به این جستار باید وارد تارنما شوید.