• سازنده
  جستار
 • #5007

  مدیریت
  سرپرست کل

  روز بزرگداشت شهریار

در حال نمایش 20 پاسخ ( از کل 92)
 • نویسنده
  پاسخ ها
 • #5049

  مدیریت
  سرپرست کل

  علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را
  که به ما سوا فکندی همه سایه هما را
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5050

  مدیریت
  سرپرست کل

  زندگانیم حیف از این جوانیم
  جوانیم شرمنده از این زندگانیم
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5051

  مدیریت
  سرپرست کل

  این همه جلوه و در پرده نهانی گل من
  وین همه پرده و از جلوه عیانی گل من
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5052

  مدیریت
  سرپرست کل

  خلوتی داریم و حالی با خیال خویشتن
  گر گذاردمان فلک حالی به حال خویشتن
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5053

  مدیریت
  سرپرست کل

  منم که جور جفا دیدم و وفا کردم
  تویی که مهر وفا دیدی و جفا کردی
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5054

  مدیریت
  سرپرست کل

  گویند چو مادر ایام مرا زاد
  پرورد به دامان غمم دایه حسرت
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5055

  مدیریت
  سرپرست کل

  خدا گناه دل آزردگان ببخشاید
  ولی گناه نبخشودنی، دل آزاری است
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5056

  مدیریت
  سرپرست کل

  سال ها شد رفته دمسازم ز دستم
  اما هنوزم در درونم زنده هست و زندگانی می کند
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5057

  مدیریت
  سرپرست کل

  یار و همسر نگرفتم که گرو بود سرم
  تو شدی مادر و من با همه پیری پسرم
  تو جگر گوشه هم از شیر بریدی و هنوز
  من بیچاره همان عاشق خونین جگرم
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5058

  مدیریت
  سرپرست کل

  چو بر حسین (ع) بگریی، به حشر خندانی
  هر آن دو دیده که نگریست، سخت مجنون شد
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5059

  مدیریت
  سرپرست کل

  تا تو نگاه می کنی؛ کار من آه کردن است
  ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5060

  مدیریت
  سرپرست کل

  بلبل بشکسته بالم با چمن بیگانه ام
  شمع کنج خلوتم با انجمن بیگانه ام
  خلق را بیگانه خواندن اینهمه انصاف نیست
  خلق با هم آشنا هستند من بیگانه ام
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5061

  مدیریت
  سرپرست کل

  شهریارا به نصیحت دل یاران دریاب
  دست بشکسته مگر نیست و بال گردن
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5062

  مدیریت
  سرپرست کل

  کسی نیست در این گوشه فراموشتر از من
  وز گوشه نشینان تو خاموشتر از من
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5063

  مدیریت
  سرپرست کل

  می نوشد از آن لعل شفقگون همه آفاق
  اما که در این میکده غم نوشتر از من
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5064

  مدیریت
  سرپرست کل

  با لعل تو گفتم که علاجم لب نوشی است
  بشکفت که یارب چه لبی نوشتر از من
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5065

  مدیریت
  سرپرست کل

  افتاده جهانی همه مدهوش تو لیکن
  افتاده تر از من نه و مدهوشتر از من
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5066

  مدیریت
  سرپرست کل

  پیش پای همه افتاده کلید مقصود
  چیست دانی دل افتاده به دست آوردن
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5067

  مدیریت
  سرپرست کل

  از دبستان جهان درس محبت آموز
  امتحان است بترس از خطر واخوردن
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5068

  مدیریت
  سرپرست کل

  بی ماه رخ تو شب من هست سیهپوش
  اما شب من هم نه سیه پوشتر از من
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
در حال نمایش 20 پاسخ ( از کل 92)

شما برای پاسخ به این جستار باید وارد تارنما شوید.