• سازنده
  جستار
 • #5007

  مدیریت
  سرپرست کل

  روز بزرگداشت شهریار

در حال نمایش 20 پاسخ ( از کل 92)
 • نویسنده
  پاسخ ها
 • #5069

  مدیریت
  سرپرست کل

  مشو از باغ شبابت بشکفتن مغرور
  کز پیش آفت پیری بود و پژمردن
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5070

  مدیریت
  سرپرست کل

  گفتی تو نه گوشی که سخن گویمت از عشق
  ای نادره گفتار کجا گوشتر از من
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5071

  مدیریت
  سرپرست کل

  بیژنتر از آنم که بچاهم کنی ای ترک
  خونم بفشان کیست سیاوشتر از من
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5072

  مدیریت
  سرپرست کل

  آخر چه گلابی است به از اشک من ای گل؟
  دیگی نه در این بادیه پر جوشتر از من
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5073

  مدیریت
  سرپرست کل

  آن تجلی که به عشق است و جلالست و جمال
  و آن ندانیم که خود چیست تو آنی گل من
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5074

  مدیریت
  سرپرست کل

  صفحه کز لوح ضمیر است و نم از چشمه چشم
  می توان هرچه سیاهی به دمی بستردن
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5075

  مدیریت
  سرپرست کل

  از صلای ازلی تا به سکوت ابدی
  یک دهن وصف تو هر دل به زبانی گل من
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5076

  مدیریت
  سرپرست کل

  اشک من نامه نویس است و بجز قاصد راه
  نیست در کوی توام نامه رسانی گل من
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5077

  مدیریت
  سرپرست کل

  گاه به مهر عروسان بهاری مه من
  گاه با قهر عبوسان خزانی گل من
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5078

  مدیریت
  سرپرست کل

  همره همهمه گله و همپای سکوت
  همدم زمزمه نای شبانی گل من
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5079

  مدیریت
  سرپرست کل

  دم خورشید و نم ابری و با قوس قزح
  شهسواری و به رنگینه کمانی گل من
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5080

  مدیریت
  سرپرست کل

  گه همه آشتی و گه همه جنگی شه من
  گه به خونم خط و گه خط امانی گل من
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5081

  مدیریت
  سرپرست کل

  سر سوداگریت با سر سودایی ماست
  وه که سرمایه هر سود و زیانی گل من
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5082

  مدیریت
  سرپرست کل

  طرح و تصویر مکانی و به رنگ آمیزی
  طرفه پیچیده به طومار زمانی گل من
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5083

  مدیریت
  سرپرست کل

  شهریار این همه کوشد به بیان تو ولی
  چه به از عمق سکوت تو بیانی گل من
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5084

  مدیریت
  سرپرست کل

  سایه جان رفتنی هستیم بمانیم که چه
  زنده باشیم و همه روضه بخوانیم که چه
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5085

  مدیریت
  سرپرست کل

  درس این زندگی از بهر ندانستن ماست
  این همه درس بخوانیم و ندانیم که چه
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5086

  مدیریت
  سرپرست کل

  خود رسیدیم به جان نعش عزیزی هر روز
  دوش گیریم و به خاکش برسانیم که چه
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5088

  مدیریت
  سرپرست کل

  آری این زهر هلاهل به تشخص هر روز
  بچشیم و به عزیزان بچشانیم که چه
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5089

  مدیریت
  سرپرست کل

  دور سر هلهله و هاله شاهین اجل
  ما به سرگیجه کبوتر بپرانیم که چه
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
در حال نمایش 20 پاسخ ( از کل 92)

شما برای پاسخ به این جستار باید وارد تارنما شوید.