• سازنده
  جستار
 • #5007

  مدیریت
  سرپرست کل

  روز بزرگداشت شهریار

در حال نمایش 12 پاسخ ( از کل 92)
 • نویسنده
  پاسخ ها
 • #5090

  مدیریت
  سرپرست کل

  ای خوشا توبه و آویختن از خوبی ها
  و ز بدی های خود اظهار ندامت کردن
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5091

  مدیریت
  سرپرست کل

  بار ما شیشه تقوا و سفر دور و دراز
  گر سلامت بتوان بار به منزل بردن
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5092

  مدیریت
  سرپرست کل

  گر به مردی نشد از غم دلی آزاد کنی
  هم به مردی که گناه است دلی آزردن
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5093

  مدیریت
  سرپرست کل

  گو تن از عاج کن و پیرهن از مروارید
  نه که خواهیش به صندوق لحد بسپردن
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5094

  مدیریت
  سرپرست کل

  کشتی ای را که پی غرق شدن ساخته اند
  هی به جان کندن از این ورطه برانیم که چه
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5095

  مدیریت
  سرپرست کل

  بدتر از خواستن این لطمه نتوانستن
  هی بخواهیم و رسیدن نتوانیم که چه
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5096

  مدیریت
  سرپرست کل

  ما طلسمی که قضا بسته ندانیم شکست
  کاسه و کوزه سر هم بشکانیم که چه
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5097

  مدیریت
  سرپرست کل

  گر رهایی است برای همه خواهید از غرق
  ورنه تنها خودی از لجه رهانیم که چه
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5098

  مدیریت
  سرپرست کل

  ما که در خانه ایمان خدا ننشستیم
  کفر ابلیس به کرسی بنشانیم که چه
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5099

  مدیریت
  سرپرست کل

  در بهاران سری از خاک برون آوردن
  خنده ای کردن و از باد خزان افسردن
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5100

  مدیریت
  سرپرست کل

  همه این است نصیبی که حیاتش نامی
  پس دریغ ای گل رعنا غم دنیا خوردن
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
  #5101

  مدیریت
  سرپرست کل

  فکر آن باش که تو جانی و تن مرکب تو
  جان دریغست فدا کردن و تن پروردن
  روز بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد

  0
در حال نمایش 12 پاسخ ( از کل 92)

شما برای پاسخ به این جستار باید وارد تارنما شوید.