• سازنده
  جستار
 • #4957

  مدیریت
  سرپرست کل

  روز بزرگداشت مولوی

در حال نمایش 20 پاسخ ( از کل 48)
 • نویسنده
  پاسخ ها
 • #4978

  مدیریت
  سرپرست کل

  دلتنگم و دیدار تو درمان من است
  بی رنگ رخت زمانه زندان من است
  بر هیچ دلی مباد و بر هیچ تنی
  آنچ از غم هجران تو بر جان من است
  روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

  0
  #4979

  مدیریت
  سرپرست کل

  اندر دل بی وفا غم و ماتم باد
  آن را که وفا نیست ز عالم کم باد
  دیدی که مرا هیچ کسی یاد نکرد
  جز غم که هزار آفرین بر غم باد
  روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

  0
  #4980

  مدیریت
  سرپرست کل

  ای نرگس پر خواب ربودی خواب
  وی لاله سیراب ببردی آبم
  ای سنبل پرتاپ ز تو در تابم
  ای گوهر کمیاب تو را کی یابم؟
  روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

  0
  #4981

  مدیریت
  سرپرست کل

  صد نامه فرستادم
  صد راه نشان دادم
  یا راه نمی دانی
  یا نامه نمی خوانی!
  روز بزرگداشت مولانا مولوی گرامی باد

  0
  #4982

  مدیریت
  سرپرست کل

  عشقت به دلم درآمد و شاد برفت
  بازآمد و رخت خویش بنهاد برفت
  گفتم به تکلف دو سه روز بنشین
  بنشست و کنون رفتنش از یاد برفت
  روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

  0
  #4983

  مدیریت
  سرپرست کل

  قومی غمگین و خود مدان غم ز کجاست
  قومی شادان و بی خبر کان ز چه جاست
  چندین چپ و راست بی خبر از چپ و راست
  چنین من و ماست بی خبر از من و ما است
  روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

  0
  #4984

  مدیریت
  سرپرست کل

  گر شرم همی از آن و این باید داشت
  پس عیب کسان زیر زمین باید داشت
  ور آینه وار نیک و بد بنمایی
  چون آینه روی آهنین باید داشت
  روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

  0
  #4985

  مدیریت
  سرپرست کل

  گویند که عشق عاقبت تسکین است
  اول شور است و عاقبت تمکین است
  جانست ز آسیاش سنگ زیرین
  این صورت بی قرار بالایین است
  روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

  0
  #4986

  مدیریت
  سرپرست کل

  من محو خدایم و خدا آن منست
  هر سوش مجویید که در جان منست
  سلطان منم و غلط نمایم بشما
  گویم که کسی هست که سلطان منست
  روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

  0
  #4987

  مدیریت
  سرپرست کل

  هر ذره که در هوا و در هامونست
  نیکو نگرش که همچو ما مجنونست
  هر ذره اگر خوش است اگر محزونست
  سرگشته خورشید خوش بیچونست
  روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

  0
  #4988

  مدیریت
  سرپرست کل

  بی عشق نشاط و طرب افزون نشود
  بی عشق وجود خوب و موزون نشود
  صد قطره ز ابر اگر به دریا بارد
  بی جنبش عشق در مکنون نشود
  روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

  0
  #4989

  مدیریت
  سرپرست کل

  آنکس که ترا دید و نخندید چو گل
  از جان و خرد تهیست مانند دهل
  گبر ابدی باشد کو شاد نشد
  از دعوت ذوالجلال و دیدار رسل
  روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

  0
  #4990

  مدیریت
  سرپرست کل

  بر ما رقم خطاپرستی همه هست
  بدنامی و عشق و شور و مستی همه هست
  ای دوست چو از میانه مقصود تویی
  جای گله نیست چون تو هستی همه هست
  روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

  0
  #4991

  مدیریت
  سرپرست کل

  بیرون ز جهان و جان یکی دایه ماست
  دانستن او نه درخور پایه ماست
  در معرفتش همین قدر دانم
  ما سایه اوییم و جهان سایه ماست
  روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

  0
  #4992

  مدیریت
  سرپرست کل

  چشمی دارم همه پر از صورت دوست
  با دیده مرا خوشست چون دوست در اوست
  از دیده دوست فرق کردن نه نکوست
  یا دوست به جای دیده یا دیده خود اوست
  روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

  0
  #4993

  مدیریت
  سرپرست کل

  در دایره وجود موجود علیست
  اندر دو جهان مقصد و مقصود علیست
  گر خانه اعتقاد ویران نشدی
  من فاش بگفتمی که معبود علیست
  روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

  0
  #4994

  مدیریت
  سرپرست کل

  درویشی و عاشقی به هم سلطانیست
  گنجست غم عشق ولی پنهانیست
  ویران کردم بدست خود خانه دل
  چون دانستم که گنج در ویرانیست
  روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

  0
  #4995

  مدیریت
  سرپرست کل

  بر هر جاییکه سرنهم مسجود او است
  در شش جهت و برون شش، معبود اوست
  باغ و گل و بلبل و سماع و شاهد
  این جمله بهانه و همه مقصود اوست
  روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

  0
  #4996

  مدیریت
  سرپرست کل

  برخیز و طواف کن بر آن قطب نجات
  ماننده حاجیان به کعبه و به عرفات
  چه چسبیدی تو بر زمین چون گل تر
  آخر حرکات شد کلید برکات
  روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

  0
  #4997

  مدیریت
  سرپرست کل

  نردبان این جهان ما و منی است
  عاقبت این نردبان افتادنی است
  لاجرم هرکس که بالاتر نشست
  استخوانش سخت تر خواهد شکست
  روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

  0
در حال نمایش 20 پاسخ ( از کل 48)

شما برای پاسخ به این جستار باید وارد تارنما شوید.