• سازنده
  جستار
 • #6659

  مدیریت
  سرپرست کل

  روز کتاب و کتابخوانی مناسبتی ملی برابر با ۲۴ آبان است.

در حال نمایش 20 پاسخ ( از کل 36)
 • نویسنده
  پاسخ ها
 • #6660

  مدیریت
  سرپرست کل

  اگر می‌خواهی راحت باشی کمتر بدان و اگر می‌خواهی خوشبخت باشی بیشتر بخوان؛ با اینحال، خوشبختی را بر راحتی های زودگذر ارجح بدان …
  روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد

  0
  #6661

  مدیریت
  سرپرست کل

  من یار مهربانم دانا و خوش زبانم
  گویم سخن فراوان با آن که بی زبانم
  پندت دهم فراوان من یار پند دانم
  من دوستی هنرمند با سود و بی زیانم
  از من مباش غافل من یار پند دانم

  0
  #6662

  مدیریت
  سرپرست کل

  برگ های سبز با رگبرگ های سفید، باعث میوه دادن درخت می‌شوند؛ و برگ های سفید با رگبرگ های سیاه، باعث ثمر دادن مغزها.
  روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد

  0
  #6663

  مدیریت
  سرپرست کل

  انسان های بزرگ می توانند دو دقیقه بدون هوا، دو هفته بدون آب و یک عمر بدون پول زندگی کنند، اما بدون «کتاب» نمی توانند حتی یک لحظه! زنده بمانند.
  روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد

  0
  #6664

  مدیریت
  سرپرست کل

  کتاب، غذای روح است و روح از کتاب زنده است.
  کتاب، یار مهربانیست که در همه احوال، دستگیر و همدم دلتنگی هاست؛ یاری که اگر تو بخواهی، هیچ گاه رهایت نمی کند.
  روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد

  0
  #6665

  مدیریت
  سرپرست کل

  گاهی پشت ویترین بعضی کتاب فروشی ها می ایستم و با خودم فکر می کنم بشر برای این که قرآن و مفاتیح نخواند باید چقدر کتاب بخواند؟
  روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد

  0
  #6666

  مدیریت
  سرپرست کل

  کتاب، معلمی دلسوز است که در فضای اندیشه ها بال می گشاید.
  روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد

  0
  #6667

  مدیریت
  سرپرست کل

  کتاب، سکوی تعالی ادراک آدمی است.
  روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد

  0
  #6668

  مدیریت
  سرپرست کل

  گوهر علم در گرانبهاترین صدف تاریخ، یعنی کتاب جای گرفته است.
  روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد

  0
  #6669

  مدیریت
  سرپرست کل

  انیس کنج تنهایی کتاب است
  فروغ صبح دانایی کتاب است
  بود بی مزد و منت اوستادی
  ز دانش بخشدت هر دم گشادی
  ندیمی مغز داری پوست پوشی
  به سر کار گویایی خموشی
  درونش همچو غنچه از ورق پر
  به قیمت هر ورق زان یک طبق در
  ز یک رنگی همه هم روی و هم پشت
  گر ایشان را زند کس بر لب انگشت
  به تقریر لطایف لب گشایند
  هزاران گوهر معنی نمایند

  0
  #6670

  مدیریت
  سرپرست کل

  کتاب، تنها رفیقی است که تو را با آنچه که هستی و در هر زمان می پذیرد.
  روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد

  0
  #6671

  مدیریت
  سرپرست کل

  کتاب را نخوانید که بخوانید! کتاب را بخوانید که بیدار شوید.
  روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد

  0
  #6672

  مدیریت
  سرپرست کل

  هیچ وقت پز کتاب هایی را که خوانده اید ندهید، به کتاب هایی که نخوانده اید، فکر کنید.
  روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد

  0
  #6673

  مدیریت
  سرپرست کل

  کتاب، رسولیست که زندگی را در دستانت به تماشا می گذارد تا لحظه های تنهایی ات را با خویش خلوت کنی و دل به معبود بسپاری.
  روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد

  0
  #6674

  مدیریت
  سرپرست کل

  کسی که کتابی دست بگیرد، دریای پاکی را روبه روی چشمان فهیم خود به تماشا گذاشته است.
  روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد

  0
  #6675

  مدیریت
  سرپرست کل

  کتاب، پرنده ای ست که روح را به ابدیت پیوند می زند و خورشید را به آسمان تنهایی مان می کشاند تا در این خلوت، گرم زندگی و هیجان بمانیم.
  روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد

  0
  #6676

  مدیریت
  سرپرست کل

  عارفی را گفتند: کتابی در زمینه اخلاق معرفی کنید
  فرمود: لازم نیست یک کتاب باشد، یک کلمه کافیست، که بدانی خدا می بیند

  0
  #6677

  مدیریت
  سرپرست کل

  از کتابفروشی پرسیدند: وضع کسب و کارت چگونه است؟
  گفت: بسیار بد، چون آن هایی که پول دارند اهل مطالعه نیستند و آن هایی هم که سواد دارند پول ندارند!!!

  0
  #6678

  مدیریت
  سرپرست کل

  کتاب، تنها دوست تنهاییست؛ لحظه هایی که دوست داری از خویشتن تهی شوی و از خداوند لبریز، لحظه هایی که می خواهی از خویشتن بیرون بزنی و تا اوج پر بکشی و با ابرها، بر بی کران های تشنه روح، بباری.
  روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد

  0
  #6679

  مدیریت
  سرپرست کل

  کتاب، هوایی است که نفس کشیدن را فراهم می کند.
  روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد

  0
در حال نمایش 20 پاسخ ( از کل 36)

شما برای پاسخ به این جستار باید وارد تارنما شوید.