• سازنده
  جستار
 • #6659

  مدیریت
  سرپرست کل

  روز کتاب و کتابخوانی مناسبتی ملی برابر با ۲۴ آبان است.

در حال نمایش 16 پاسخ ( از کل 36)
 • نویسنده
  پاسخ ها
 • #6681

  مدیریت
  سرپرست کل

  مساله این نیست که خرید کتاب چقدر گرون تموم می شه، مساله اینه که اگر کتاب نخونی چقدر برات گرون تموم می شه!
  روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد

  0
  #6682

  مدیریت
  سرپرست کل

  مطالعه کتاب یعنی استحمام مغز.
  روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد

  0
  #6683

  مدیریت
  سرپرست کل

  تفاوت بسیار است بین کسی که با شوق و حرارت کتابی را مطالعه می کند، با آدم خسته ای که می خواهد با کتاب، خستگی خود را رفع کند.
  روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد

  0
  #6684

  مدیریت
  سرپرست کل

  کتاب برای جوانان راهنمایی است که آن ها را به سوی شرافت و فضیلت می کشاند.
  روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد

  0
  #6685

  مدیریت
  سرپرست کل

  خواندن، انسان را کامل می کند و سخنرانی و گفتگوی او را حضور ذهن و سرعت انتقال می دهد.
  روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد

  0
  #6686

  مدیریت
  سرپرست کل

  شما به قفسه کتابخانه دخیل ببندید دوستان صمیمی پیدا می شوند که حاجت شما را برآورده کنند.
  روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد

  0
  #6687

  مدیریت
  سرپرست کل

  کسی که کتاب را برای خواب رفتن می خواند هیچگاه بیدار نمی شود.
  روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد

  0
  #6688

  مدیریت
  سرپرست کل

  اگر قفل درب کتابخانه ای را زنگ زده دیدید، روغن کاری زنگار فکری کتاب خوان ها را، در برنامه خود بگذارید.
  روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد

  0
  #6689

  مدیریت
  سرپرست کل

  ایرانی ها در روز فقط ۱۸ دقیقه و۴۷ ثانیه کتاب می خوانند.
  روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد

  0
  #6690

  مدیریت
  سرپرست کل

  همه چیز چون بسیار شود خوار و ارزان گردد، مگر علم و دانش که هرچه بیشتر شود عزیزتر باشد.
  روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد

  0
  #6691

  مدیریت
  سرپرست کل

  کتاب معلمی است که بدون عصا و تازیانه ما را تربیت می کند.
  روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد

  0
  #6692

  مدیریت
  سرپرست کل

  کوشش برای کسب دانش نخستین و یگانه پایه فضیلت است.
  روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد

  0
  #6693

  مدیریت
  سرپرست کل

  همه اندیشه و گفتار و کردار نیک نتیجه علم و معرفت است و همه اندیشه و گفتار و کردار زشت ثمره نادانی.
  روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد

  0
  #6694

  مدیریت
  سرپرست کل

  بعد از کتب آسمانی شریف ترین و مفیدترین کتاب ها بیوگرافی و شرح حال است.
  روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد

  0
  #6695

  مدیریت
  سرپرست کل

  جهان کتابی بسیار عالی است ولی کسی که خواندن نمی داند فایده ای از محتوای آن بر نتواند گرفت.
  روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد

  0
  #6696

  مدیریت
  سرپرست کل

  چند دقیقه یا چند ساعت از وقت را با مطالعه گذرانیدن یکی از بزرگترین لذایذ روحی انسان است.
  روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد

  0
در حال نمایش 16 پاسخ ( از کل 36)

شما برای پاسخ به این جستار باید وارد تارنما شوید.