#1270

مدیریت
سرپرست کل

به بزرگترین عشق در کوتاه ترین جمله ممکن به روی لطیف ترین گل سرخ برای تو بهترین کس دنیام می نویسم دوستت دارم.
روز زن بر همسر عزیزم مبارک باد

0