#1106

مدیریت
سرپرست کل

آسمانی پر از ستاره، دشتی پر از گل، تقدیم به آنی که بهشت زیر پایش جا دارد به مادرم که مهرش تا ابد در دلم جای دارد.
مادر عزیزم روزت مبارک

0