#1112

مدیریت
سرپرست کل

مادر ای معنی ایثار تو گل باغ خدایی
توی روزگار غربت با غم دل آشنایی
می نویسم از سرخط مادر ای معنی بودن
می نویسم تا همیشه تویی لایق ستودن

0