#1102

مدیریت
سرپرست کل

مادر! وجود تو خون حیات در رگ من است. بی تو، گلی بی برگ، شمعی بی شعله، کویری سوزناک، خنده ای بی صدا، زنده ای بی روح و سرانجام، نقطه ای بی نشان در دریای پر تلاطم زندگی ام هستم.
مادرم، ای عزیزتر از جانم، روزت مبارک

0