#998

مدیریت
سرپرست کل

البشارت که عیان مهر فروزان آمد
ظاهر از پرده عصمت رخ جانان آمد
سر زد از برج نبوت مه رخشنده دین
روشن از نور رخش عالم امکان آمد
ولادت حضرت فاطمه (س) مبارک باد

0