#999

مدیریت
سرپرست کل

ای آن که هست بال ملک فرش راه تو
هفت آسمان تجلی تو، جلوه گاه تو
تو کوثر رسول خدایی که از ازل
شد آیه های روشن قرآن گواه تو
ولادت حضرت فاطمه (س) مبارک

0