#1001

مدیریت
سرپرست کل

مفهوم حقیقی حیاتی بانو
با تو به زمین معنی و معنا دادند
تا اینکه به سوی آسمان ها بپریم
با نام شما به بالمان پا دادند
ولادت حضرت فاطمه (س) مبارک باد

0