#1002

مدیریت
سرپرست کل

خلقت کائنات شد بهر وجود فاطمه
زنده همه جهان شد از یمن ورود فاطمه
پیش حریم حرمتش خیل ملک کشید صف
از سر شوق جملگی محو سجود فاطمه
ولادت حضرت فاطمه (س) مبارک باد

0