#1003

مدیریت
سرپرست کل

از شب میلاد بود شعله تاب و تبش
پیش تر از جد و باب خوانده خدا زینبش
قصه کرب و بلا زمزمه هر شبش
فاطمه از جان و دل بوسه زند بر لبش
ولادت حضرت فاطمه (س) مبارک باد

0