#1005

مدیریت
سرپرست کل

زهرا اگر نبود ولایت نداشتیم
گمراه می شدیم و هدایت نداشتیم
زهرا بنا نداشت خودش را بنا کند
می خواست بنده باشد و یا رب بنا کند
ولادت حضرت فاطمه (س) مبارک باد

0