#1006

مدیریت
سرپرست کل

ای اولین زنی که به مردان سرآمدی
سر تا قدم تجسم اوصاف سرمدی
کانون عشق و عاطفه یعنی که فاطمه
آئینه تمام نمای محمدی
ولادت حضرت فاطمه (س) مبارک باد

0