#1007

مدیریت
سرپرست کل

آن زن که به مُلک آفرینش یکتاست
در وادی عصمت و شرف خیرِ نساست
جز او نبود ام ابیها به جهان
آن نور دو دیده محمد زهراست
ولادت حضرت فاطمه (س) مبارک باد

0