#1009

مدیریت
سرپرست کل

فاطمه نامی که با آن عشق می بازد خدا
فاطمه نوری کزآن بر خلق می نازد خدا
ما نه یاران دگر نه انبیا گویند کاش
در جزا ما را ز چشم او نیاندازد خدا
ولادت حضرت فاطمه (س) مبارک باد

0