#1011

مدیریت
سرپرست کل

بگوشم مژده می آید دمادم
دل شوریده گردد شاد و خرم
تولد یافت در ماه جمادی
عزیز که بود او فخر عالم
ولادت حضرت فاطمه (س) مبارک باد

0