#1015

مدیریت
سرپرست کل

السلام ای درخت نور
بر تنت همیشه رخت نور
ای الهه وفا و عشق
ای تو خوبی و صفا و عشق
پاکی از وجود پاک توست
عشق قلب سینه چاک توست
ولادت حضرت فاطمه (س) مبارک باد

0