#902

مدیریت
سرپرست کل

اینجا مزار فاطمه، ام البنین است
یا مادری غم ‏دیده مدفون زمین است
اینجا نهاده سر به خاک غربت و غم
مظلومه ای کز مرگ گل هایش غمین است

1+