#905

مدیریت
سرپرست کل

ای مرثیه خوان ز چشم خونبار مگو
با من ز سر و دست علمدار مگو
عباس فدای قد و بالای حسین
با ام البنین از غم دلدار مگو

1+