#907

مدیریت
سرپرست کل

داده ‏ای درس محبت بر همه

باغ گل یاس سلام علیکم

مادر عباس سلام علیک

فاطمه دوم حیدر شدی

مادر یک ماه وسه اختر شدی

ضربه به بازویت نزد هیچکس

لگد به پهلویت نزد هیچکس

کاش شود جاری اشک همه

از حرمت تا حرم فاطمه

1+