#891

مدیریت
سرپرست کل

اگرچه در
کربلا نبودی تا حزن هزار دلهرگی را از دوش حسین علیه ‏السلام برداری، اما
در مدینه ایستادی تا نبض عاشورا را در مدینه به جریان اندازی.

1+