#909

مدیریت
سرپرست کل

این زن که چهار گل به دامن دارد

دل از غمش احساس شکستن دارد

عباس اگر ماه بنی هاشم شد

نور از رخ تابان همین زن دارد

1+