#892

مدیریت
سرپرست کل

ای چراغ
بیت الاحزان فرزندان زهرا! شفاعت حسین علیه‏ السلام و فاطمه علیهاالسلام
شاه بیت غزل عاشقانه زندگی‏ت خواهد بود و ماه درخشان وجودت، سرو رعنای
امیدت، عباس، سرمایه جاودانه دنیا و آخرتت. خوشا به سعادتت ای مادر پسران
دلیر! ای مادر شیرمردان شهید

1+