#1913

مدیریت
سرپرست کل

مکه پر شور و شعف
کعبه می گیرد شرف
قبله را قبله نما
آمده میر نجف
میلاد امام علی (ع) مبارک باد

0