#1916

مدیریت
سرپرست کل

حجت حق، از حریم حق، به امر حق عیان شد
روشن از نور رخش، ارض و سما، کون و مکان شد
خانه زاد حق ولادت یافت اندر خانه حق
حق به مرکز جا گرفت، باطل گریزان از میان شد
میلاد امام علی (ع) مبارک باد

0