#1928

مدیریت
سرپرست کل

امشب زمین به یمن علی عرش می شود
امشب فلک ز بال ملک فرش می شود
باور کنید جان به تن کعبه آمده
باور کنید بت شکن کعبه آمده
ولادت امام علی (ع) مبارک باد

0