#1930

مدیریت
سرپرست کل

بی مهر تو قبول صلوه و صیام نیست
تکبیر و حمد و نیت و رکن و قیام نیست
تبلیغ دین احمد مرسل تمام نیست
ما را به جز تو بعد پیمبر امام نیست
ولادت امام علی (ع) مبارک باد

0