#1932

مدیریت
سرپرست کل

دل عاشق عشقِ بی عدد خواهد شد
آن عشق علی و تا ابد خواهد شد
در روز قیامت که شکافد دل ها
در دل که علی نبود رد خواهد شد
ولادت امام علی (ع) مبارک باد

0