#1933

مدیریت
سرپرست کل

ای عاشق خسته دان که مرهم آمد
بر سینه عقده دار تو دم آمد
آن یار که در قرب خدا جایش بود
با هیبت آدمی به عالم آمد
ولادت امام علی (ع) مبارک باد

0