#1934

مدیریت
سرپرست کل

در عرش و سماء نام علی تک شده است
در حلقه عاشقان چکامک شده است
دیده شب معراج دو چشمان نبی
بر بال فرشتگان علی حک شده است
ولادت امام علی (ع) مبارک باد

0