#1936

مدیریت
سرپرست کل

عشق تو شد چون به دلم منجلی
بر همه گفتم نه و بر تو بلی
چون نفسی می کشم از سینه ام
هر نفسم نام تو گوید علی
ولادت امام علی (ع) مبارک باد

0