#1938

مدیریت
سرپرست کل

صبا گر بگذری بر کوی یارم
بگو با دلبرم، زیبا نگارم
به جون هر چی عشقه توی دنیا
گل عشقی به جز حیدر ندارم
ولادت امام علی (ع) مبارک باد

0