#1939

مدیریت
سرپرست کل

علی روح نبی خیرالانام است
گلی روییده در بیت الحرام است
الا اهل حسد چشمانتان کور
علی المرتضی اول امام است
ولادت امام علی (ع) مبارک باد

0