#1941

مدیریت
سرپرست کل

ای دل به علی نگر خدا را بشناس
وز روی علی رمز ولا را بشناس
خواهی که مقام عشق را بشناسی
برخیز و علی مرتضی را بشناس
ولادت امام علی (ع) مبارک باد

0